Kontakt

BLV Centrum Wsparcia

USHIO Poland Sp. z o.o.
Pass, Ul. Stefana Batorego 17
05-870 Błonie, Polska

Tel +48 (22) 731 13 45
Fax +48 (22) 731 13 63
E-Mail handel(at)ushio.pl
www.blv-licht.pl

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych

Organem odpowiedzialnym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Marketing. 

Ochrona danych została wdrożona zgodnie z EU-DSGVO (rozporządzenie UE o podstawowej ochronie danych) i BDSG (federalna ustawa o ochronie danych).

Formularz kontaktowy
Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane przez Państwa informacje będą przechowywane w celu rozpatrzenia wniosku i ewentualnych pytań uzupełniających.

Usuwanie lub blokowanie danych
Przestrzegamy zasad unikania danych i ekonomii danych. Dlatego przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia wymienionych tu celów lub tak długo, jak jest to przewidziane przez różne okresy przechowywania przewidziane przez prawo. Po zaprzestaniu realizacji danego celu lub upływie tych terminów odpowiednie dane są rutynowo blokowane i usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

Wtyczki społecznościowe
Nasze strony internetowe korzystają z niżej wymienionych wtyczek społecznościowych. Wtyczki można rozpoznać po tym, że są oznaczone odpowiednim logo.

Takie wtyczki mogą być wykorzystywane do wysyłania i ewentualnego wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych, do usługodawcy. Zapobiegamy nieświadomemu i niechcianemu zbieraniu i przesyłaniu danych do usługodawcy za pomocą 2-krotnego kliknięcia. Aby aktywować żądany plugin społecznościowy, należy go najpierw aktywować klikając odpowiedni przycisk. Tylko poprzez takie uruchomienie wtyczki możliwe jest wykrycie informacji i jej przekazanie do usługodawcy. Nie gromadzimy danych osobowych za pomocą wtyczek społecznościowych ani nie wykorzystujemy ich.

Nie mamy żadnej kontroli nad tym, jakie dane pobiera wtyczka i w jaki sposób jest ona używana przez dostawcę. Obecnie należy założyć, że zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie z usługami dostawcy oraz przynajmniej zbierane i wykorzystywane będą informacje o adresie IP i urządzeniu. Możliwe jest również, że usługodawcy spróbują zapisywać pliki cookie na używanym komputerze. Proszę zapoznać się z polityką prywatności danego dostawcy usług, aby dowiedzieć się, jakie konkretne dane są tutaj gromadzone i w jaki sposób są one wykorzystywane. Uwaga: Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku w tym samym czasie, Facebook może zidentyfikować Cię jako odwiedzającego daną stronę.

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy przyciski mediów społecznościowych następujących firm:

LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court - Mountain View - CA 94043 - USA)

Twoje prawa do informacji, korekty, zawieszenia, unieważnienia i sprzeciwu
Mają Państwo prawo do otrzymania informacji o swoich danych osobowych przechowywanych przez nas w dowolnym momencie. Mają Państwo również prawo do poprawiania, blokowania lub, oprócz zalecanego przechowywania danych dla transakcji handlowych, do usuwania Państwa danych osobowych. Prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe znajdują się na dole.

Aby blokada danych była zawsze brana pod uwagę, dane te muszą być przechowywane w pliku blokady do celów kontrolnych. Można również zażądać usunięcia danych, o ile nie istnieje prawny obowiązek ich archiwizacji. W zakresie, w jakim istnieje taki obowiązek, na życzenie blokujemy Państwa dane.

Mogą Państwo dokonać zmian lub odwołać swoją zgodę, powiadamiając nas o tym w przyszłości.

Zmiana naszej polityki ochrony danych
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki ochrony danych od czasu do czasu w celu zapewnienia, że jest ona zgodna z obowiązującymi wymogami prawnymi lub do wprowadzenia zmian w naszych usługach w Polityce Prywatności, takich jak: Na przykład przy wprowadzaniu nowych usług. Twoja nowa wizyta będzie podlegać nowej polityce ochrony danych.

Pytania dotyczące ochrony danych
W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości e-mail lub bezpośredni kontakt z naszym działem marketingowym.

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest USHIO POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Passie, ul. Stefana Batorego 17 (05-870 Błonie)  tel.: 22 73113-68 e-mail: sekretariat@ushio.pl

2. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów mogą być:

a) Osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;

 b) Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;

c) Podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa;

d) Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy i banki.

3. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów:

a) W związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności dotyczących przechowywanie dowodów księgowych lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
b) W związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

5. Prawa przysługujące osobom, których dane przetwarzamy:

a) Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”.
b) Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”.
c) Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”.
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”.
e) Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.

6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznano, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.

8. Podanie danych w każdym celu jest dobrowolne, ale w przypadku niektórych z nich (takich jak: zawarcie umowy – zakup usługi, reklamacje , zwroty, inne usługi oferowane przez USHIO POLAND Sp. z o.o.) jest niezbędne do ich realizacji, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia wykonania przez  określonych USHIO POLAND Sp. z o.o. zobowiązań.